ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA - ZBRASLAV

PHV a hudební nauka - Cecilie Holečková

PHV 1 a 2, 1.-3. ročník

 

PHV 1 (pro děti ve věku 5 - 6 let) je koncipována jako seznámení dětí s hudbou. Během roku si žáci osvojí základní hudební pojmy, naučí se spoustu lidových písniček a dětských říkadel.
 
PHV 2 - (pro děti ve věku 6 - 7 let) již počítá s tím, že děti se během roku naučí v základní škole číst a psát, a tak jsou na ně kladeny mnohem vyšší nároky. Jejich znalosti z hudební teorie se prohloubí, ale nezapomíná se ani na písničky, hudební hádanky a hry.
 
Výuková látka 1.-3. ročníku - viz Požadavky ke zkoušce z hudební nauky.    

Copyright © 2013 - 2020 | Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena


email: info@zuszbraslav.cz | Telefon: +420257922374