ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA - ZBRASLAV

Informace o hudebním oboru

Do přípravné hudební výchovy přijímáme žáky od 5 let, na jednotlivé hudební nástroje zpravidla žáky od 7 let.

Nabízíme výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, houslí, violoncella, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Nedílnou součástí výuky žáků 1.- 7. ročníku je hudební nauka. Pro žáky od 5 do 7 let jsou určeny třídy přípravné hudební výchovy.

 

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/20

 

Základní studium individuální    2000,- Kč / pololetí

Základní studium skupina         1300,- Kč / pololetí

Přípravná hudební výchova       1200,- Kč / pololetí

Pěvecký sbor                           1000,- Kč / pololetí

Hra v souboru (pro žáky,

kteří navštěvují pouze

souborovou hru)                      1000,- Kč / pololetí            

Studium pro dospělé                6000,- Kč / pololetí

 

Úplatu je nutné uhradit za I. pololetí do 15. 9. a za II. pololetí do 15. 2.

Jiný termín úhrady je možný po dohodě s ředitelem školy.

 

Copyright © 2013 - 2020 | Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena


email: info@zuszbraslav.cz | Telefon: +420257922374