ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA - ZBRASLAV

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021

Soutěž Talent Prahy 5, Praha 11. 12. 2020

Christopher Porteous z houslové třídy V. Mahelky získal 1. cenu

Zora Kalinová z pěvecké třídy Z. Ver nerové získala 2. cenu

Oba by měli 20. května 2021 od 19 hod. vystoupit na koncertě vítězů za doprovodu orchestru PKF - Prague Philharmonia pod vedením dir. L. Svárovského.

 

Celostátní klavírní soutěž Mladí pianisté hrají na klavír Steinway, Praha, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy 21. 11. 2020

Kristýna Štolcová ze třídy BcA. Anny-Adély Ludvíčkové, dipl. spec. získala 3. cenu

 

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa, Broumov 2. - 4. 10. 2020

Viktoria Kostina ze třídy O. Smoliarova získala čestné uznání

 

Pražské kolo smyčcové soutěže "O cenu společnosti Akord Kvint", ZUŠ Jana Hanuše 5. 6. 2021

Magdalena Varga z houslové třídy V. Mahelky získala 2. cenu

 

Gratulujeme!

Copyright © 2013 - 2020 | Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena


email: info@zuszbraslav.cz | Telefon: +420257922374