Úspěchy tanečního oboru

Anna Paříková byla přijata ke studiu na konzervatoři Taneční centrum Praha.

Nela Říhová, Veronika Beranová, Julie KrůtováViktorie Adamíková získaly zlaté medaile na mezinárodní taneční soutěži Ave Bohemia. Všechny dívky jsou žákyněmi tanečního oboru naší školy ze třídy p. uč. Evy Zápotocké. Gratulujeme!

Sledujte nás na sítích....