ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA - ZBRASLAV

Naše škola byla založena v roce 1949. Od roku 1998 je jejím zřizovatelem městská část Praha - Zbraslav. Poskytuje vzdělavání ve třech oborech: hudebním, výtvarném a tanečním.
V hudebním oboru nabízí výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, pozounu, lesního rohu, houslí, violy, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Nedílnou součástí výuky žáků 1.- 5. ročníku je hudební nauka. Pro žáky od 5 do 7 let jsou určeny třídy přípravné hudební výchovy. Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika a modelování. Taneční obor se zaměřuje jak na klasický, tak na moderní tanec.
Škola má 13 učeben a taneční sál. Je vybavena hudebními nástroji, z nichž některé je možné po dohodě zapůjčit žákům. V současné době zde působí dvacet kvalifikovaných pedagogů, kteří vyučují více než 400 posluchačů.
Škola pořádá řadu koncertů, vystoupení a výstav. Koncerty se konají obvykle v sále Městského domu, vánoční a závěrečné koncerty i v jiných prostorách, poslední dobou například v Českém muzeu hudby nebo na Konzervatoři Jana Deyla. Taneční vystoupení probíhají v Divadle Jana Kašky a v Černém divadle Jiřího Srnce.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, kde získali řadu ocenění v krajských i celostátních kolech. Kvalita výuky byla potvrzena i na několika zájezdech do zahraničí (Německo, Slovensko). Řada absolventů se dnes věnuje umění profesionálně.
Základní umělecká škola má dnes na Zbraslavi své pevné místo, což potvrzují nejen výsledky posluchačů, ale i zájem dětí, rodičů a podpora městské části.
zus.jpg

Copyright © 2013 - 2020 | Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena


email: info@zuszbraslav.cz | Telefon: +420257922374