Hudební nauka

Přípravná hudební výchova (PHV)

Přípravná hudební výchova je předmět realizovaný hromadnou výukou ve skupinách 10–20 dětí a je určena žákům ve věku 5–7 let. Hravou formou probouzí a rozvíjí zájem dětí o hudbu. Podněcuje jejich tvořivost v základních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech.

Žáci také získávají elementární teoretické znalosti. Důležitou součástí vzdělávacího procesu je sledování a usměrňování žáků při výběru možností pro následné studium na ZUŠ. PHV I (pro děti pěti- a šestileté) je koncipována jako seznámení dětí s hudbou. Během roku si žáci osvojí základní hudební pojmy a naučí se mnoho lidových písniček a dětských říkadel. V PHV II (pro děti šesti- a sedmileté) již zpravidla pracujeme se školními dětmi, a tak na ně klademe vyšší nároky. Prohlubujeme jejich znalosti z hudební teorie, ale nezapomínáme ani na písničky, hudební hádanky a hry.

Hudební nauka

Hudební nauka je předmět realizovaný hromadnou výukou ve skupinách 10–20 dětí. Je nedílnou součástí hudebního vzdělávání a pro všechny žáky hudebního oboru je od 1. do 7. ročníku povinná. Cílem hudební nauky je předat žákům potřebné hudebně teoretické znalosti, ale také podchytit a rozvíjet jejich zájem o hudbu v celé její šíři.

Výuka tedy neprobíhá jen formou výkladu hudební teorie, nýbrž také prostřednictvím rozmanitých činností – aktivního poslechu hudby, zpěvu a intonační výchovy, hry na hudební nástroje a hudebně-pohybové výchovy. Ve výjimečných případech lze prostřednictvím pedagoga hlavního oboru zažádat o individuální studium hudební nauky (žádost je možné stáhnout níže). V takovém případě se žák látku daného ročníku doučí sám a na konci každého pololetí vykoná zkoušku. Její termín je vždy oznámen přibližně měsíc předem na webových stránkách i na nástěnce v budově školy. Zpravidla se jedná o první týden v lednu a první týden v červnu. Níže je možné stáhnout požadavky ke zkoušce.

Ke stažení
Žádost o individuální studium hudební naukyPožadavky ke zkoušce z hudební nauky (pro žáky, kteří mají individuální studium)
PHV a hudební nauka 1.–4. ročník - Jana Karausová

V hodinách hudební nauky žáci potřebují psací potřeby (pero nebo propisku, obyčejnou tužku a gumu) a notový sešit, v hodinách PHV ještě základní barevné pastelky.

Hudební nauka 4.–7. ročník - Vojtěch Mahelka

V hodinách hudební nauky žáci potřebují psací potřeby (pero nebo propisku, obyčejnou tužku a gumu) a notový (v 6. a 7. ročníku navíc i linkovaný) sešit. V případě individuálního studia hudební nauky doporučujeme koupi některé z učebnic hudební nauky, např. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty od Dagmar Lisé. Zejména pro starší žáky je vhodná příručka ABC hudební nauky od Luďka Zenkla.

Přehled učiva

(slouží žákům k domácímu studiu či k doplnění látky v případě absence, ale také žákům, kteří žádají o individuální studium)

Přehled učiva HN – hudební teoriePřehled učiva HN – dějiny hudby
Orientační plán výuky

(přibližný časový harmonogram výuky - Vojtěch Mahelka)

ORIENTAČNÍ PLÁN VÝUKY HN

Vyučující

Hudební
nauka
Bc. Jana Karausová

PHV, hudební nauka

jana.karausova@zuszbraslav.cz
Mgr. Vojtěch Mahelka

housle, hudební nauka

vojtech.mahelka@zuszbraslav.cz
Sledujte nás na sítích....