Výtvarný obor ZUŠ Zbraslav

Výtvarný obor

O výtvarném oboru

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“ (Pablo Picasso)

Tento obor nabízí žákům všestrannou výtvarnou činnost.

Výši úplaty za vzdělávání a všechny potřebné dokumenty naleznete zde.

Studium je rozděleno do tří stupňů a lze ho zahájit kdykoli  mezi šestým a osmnáctým rokem.
PVV – přípravná výtvarná výchova (2 ročníky)

Děti se seznamují se základními výtvarnými technikami – kresbou, malbou a modelováním.

Zcela nenápadným, ale o to účinnějším způsobem získávají první poznatky o zákonitostech vztahů ve výtvarném díle a rozšiřují pole svých tvůrčích možností. Toto poznávání je pojato jako „dobrodružství“ vycházející ze smyslových podnětů, dětské fantazie, tvůrčí radosti a touhy experimentovat.

I. Stupeň (7 ročníků)

Ve výtvarné tvorbě je brán zřetel na plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu k promyšlenější tvorbě dospívajících. Naší snahou přitom je, aby i starší žáci neztratili chuť ke hravé experimentaci. Základem výtvarné tvorby je kresba, malba, grafika a objektová práce. Jde nám však nejen o to, aby studenti uměli kreslit a malovat, ale také aby chápali smysl a souvislosti umění ve společnosti. Součástí výuky je rovněž seznámení žáků s některými oblastmi výtvarné kultury, především s uměním 20. a 21. století, i s jejich přesahy do sociálních či vědeckých otázek. Umění chápeme jako nástroj sebepoznání i prostředek, jímž se vztahujeme k dění kolem nás.

V případě zájmu připravujeme žáky k talentovým zkouškám na výtvarné školy. Příprava se liší podle typu zvolené odborné školy, zohledňuje úroveň dovedností žáka, pomáhá odstraňovat jeho slabá místa a je zaměřena především na studijní kresbu a malbu s důrazem na realistické zobrazení.

II. Stupeň (4 ročníky)

Tento stupeň studia navazuje na zkušenosti získané v předchozích letech a jeho náplň je do velké míry tvořena samotným žákem. Program sestaví pedagog na základě konzultace se studentem, ten je pak veden k samostatnému vyhledávání informací, které mu umožní nahlížet zvolené téma z různých úhlů pohledu a v různém kontextu. Žák se učí rozvíjet své výtvarné zkušenosti. Studium uzavírá závěrečná práce.

Vyučující

Výtvarný
obor
MgA. Eliška Sokolová

vyučující výtvarného oboru

eliska.sokolova@zuszbraslav.cz

Úspěchy žáků

Tři oceněná díla v soutěži Vykoumej komiks
Tři žákyně výtvarného oboru získaly ocenění v komiksové soutěži. Na slavnostním vyhlášení, které bylo spojeno i s výstavou všech zaslaných děl, si žákyně převzaly…
Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2024
Tři žákyně výtvarného oboru získaly ocenění za objekt, který vytvořily společně. Gratulujeme Lucii Švermové, Dorothee Van Gemund a Gabriele Andrtové!
Žákyně a žáci výtvarného oboru byli přijati na umělecké školy
Dvě žákyně byly přijaty na vysoké umělecké školy: Ester Fillová na známou „Sutnarku“, na fakultu umění a designu v Plzni, obor keramický design.…
starší úspěchy
Sledujte nás na sítích....