Hudební obor

O hudebním oboru

„Hudba vyjadřuje to, co nelze říci anebo o čem je nemožné mlčet.“ (Victor Hugo)

Kromě osvojení si samotné hry na nástroj či zpěvu přispívá studium v hudebním oboru ke komplexnímu rozvoji žákovy osobnosti. Žáci jsou vedeni k systematické práci a efektivnímu využití času. Získávají kladný vztah k umění, učí se v něm orientovat a rozeznávat jeho hodnoty. Mají možnost veřejně vystupovat v rámci třídních i školních koncertů a různých soutěží. Prostřednictvím skupinové interpretace se učí odpovědnosti za společné dílo, toleranci i schopnosti přizpůsobovat se ostatním.

Vyučujeme zpěv (sólový i sborový), hru na klavír, varhany, keyboard, housle*, violoncello*, harfu*, kytaru, el. kytaru, zobcovou a příčnou flétnu*, klarinet*, saxofon*, trubku*.

* U těchto předmětů je možné za poplatek zajistit zapůjčení hudebního nástroje. Ceník půjčovného, výši úplaty za vzdělávání a všechny potřebné dokumenty naleznete zde.

Hudební obor je rozdělen do tří základních stupňů:
Přípravné studium (1–2 ročníky)

Je určeno žákům od pěti let. Probíhá prostřednictvím skupinové výuky v předmětu Přípravná hudební výchova (PHV). V něm se hravou formou probouzí a rozvíjí zájem dětí o hudbu, podněcuje se jejich tvořivost v základních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech. Žáci také získávají elementární teoretické znalosti. Během přípravných ročníků jsme žákům nápomocni s výběrem dalšího studia na naší škole. Podle aktuálních možností školy mohou žáci výjimečně již během přípravného studia navštěvovat individuální hodiny hry na nástroj či zpěvu.

I. Stupeň (7 ročníků)

Je určen žákům od sedmi let. Výuka je založena na individuální práci učitele se žákem v hodinách hry na nástroj či zpěvu. Nedílnou součástí vzdělávání na I. stupni je hudební nauka – skupinový předmět, jehož cílem je předat žákům potřebné hudebně teoretické znalosti a také podchytit a rozvíjet jejich zájem o hudbu v celé její šíři. Kromě toho má žák možnost (v posledních dvou ročnících povinnost) navštěvovat předměty zahrnuté ve skupinové interpretaci, jako je komorní a souborová hra, interpretační seminář či sborový zpěv.

II. Stupeň (4 ročníky)

Je určen žákům od čtrnácti let a navazuje na studium I. stupně. Žáci i nadále navštěvují individuální hodiny hry na nástroj či zpěvu, ale větší důraz už je kladen na samostatnou práci a na utváření vlastního způsobu hudebního vyjadřování. Během studia na II. stupni hraje důležitou roli také rozvoj hudební spolupráce v rámci skupinové interpretace.

Hudební nauka

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání a pro všechny žáky hudebního oboru je od 1. do 7. ročníku povinná. Více informací naleznete zde.

Hudební nauka
Skupinová interpretace

V průběhu studia mají žáci možnost a později i povinnost navštěvovat některou z forem předmětu Skupinová interpretace. Více informací naleznete zde.

Skupinová interpretace

Vyučující

Klávesové
Nástroje
Strunné
nástroje
Dechové
nástroje
Zpěv
Václav Vedral

klavír, keyboard, korepetice

vaclav.vedral@zuszbraslav.cz
Mgr. Anna Cibulková

klavír, korepetice

anna.cibulkova@zuszbraslav.cz
BcA. Anna-Adéla Ludvíčková, dipl. spec.

klavír

adela.ludvickova@zuszbraslav.cz
MgA. Oleg Smoliarov

klavír, korepetice

oleg.smoliarov@zuszbraslav.cz
MgA. Irina Smolyarova

klavír, korepetice

irina.smolyarova@zuszbraslav.cz
MgA. Jan Steyer, Ph.D.

varhany, klavír, korepetice

jan.steyer@zuszbraslav.cz
MgA. Philipp Subbotin

klavír

philipp.subbotin@zuszbraslav.cz
Mgr. Marek Velemínský

kytara

marek.veleminsky@zuszbraslav.cz
Zdeněk Meyer

kytara

zdenek.meyer@zuszbraslav.cz
Mgr. Vendula Vaňková

harfa

vendulka.vankova@zuszbraslav.cz
Mgr. Vojtěch Mahelka

housle, hudební nauka

vojtech.mahelka@zuszbraslav.cz
MgA. Štěpán Filípek, Ph.D.

violoncello

stepan.filipek@zuszbraslav.cz
Karel Mezera

zástupce ředitele

klarinet, saxofon, zobcová flétna

karel.mezera@zuszbraslav.cz
Iva Latináková, dipl. um.

příčná flétna, zobcová flétna

iva.latinakova@zuszbraslav.cz
Hynek Doležal

trubka, zobcová flétna

hynek.dolezal@zuszbraslav.cz
Mgr. Karel Nedoma

ředitel školy

sólový zpěv

reditel@zuszbraslav.cz
Zuzana Vernerová

sólový zpěv

zuzana.vernerova@zuszbraslav.cz
Michaela Rybicka

sborový zpěv

michaela.rybicka@zuszbraslav.cz

Úspěchy žáků

Naše klavíristky uspěly v soutěži "Mladí pianisté hrají na klavír Steinway &Sons"
V soutěži "Mladí pianisté hrají na klavír Steinway &Sons", která se konala 14. a 15. května 2022 v Praze, uspěly tři žákyně BcA. Anny-Adély Ludvíčkové,…
Úspěchy našich dechařů
Naši žáci se s úspěchem zúčastnili krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Anna Mahelková ze třídy I. Latinákové získala…
Úspěch smyčcového souboru
V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů, které se konalo 4. dubna 2022 v ZUŠ Taussigova, získal Smyčcový soubor ZUŠ…
Úspěchy našich zpěváků
V krajském kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu se s velkým úspěchem prezentovali žáci naší ZUŠ: Daniel Džunev ze třídy p. řed. K.…
Úspěch v soutěži Talent Prahy 5
V soutěži Talent Prahy 5 uspěl náš žák Daniel Džunev z pěvecké třídy p. řed. Karla Nedomy, který získal 1. cenu a 22. února 2022 v 19:00…
Naše žákyně uspěly v soutěži Antonín Dvořák mladým
V I. ročníku soutěžní přehlídky mladých klavíristů Antonín Dvořák mladým, která se konala 4. a 5. prosince 2021 v Praze, uspěly žákyně ze třídy BcA.…
Úspěch v soutěži ART-DUO music festival
Naše žákyně Viktorie Kostina z klavírní třídy Olega Smoliarova získala 2. cenu ve IV. kategorii soutěže ART-DUO music festival (XVIIth International Music Festival…
starší úspěchy
Sledujte nás na sítích....