Skupinová interpretace

Cílem výuky je zapojení žáka do společné práce na vzniku a provedení hudebního díla.

Během studia mají žáci možnost (v posledních ročnících I. stupně a po celou dobu II. stupně pak i povinnost) navštěvovat některou z forem předmětu Skupinová interpretace. Cílem výuky je zapojení žáků do společné práce na vzniku a provedení hudebního díla. Nejde přitom jen o samotnou hru na nástroj či zpěv, ale také o to vést studenty k odpovědnosti, spolehlivosti, vytrvalosti, schopnosti spolupracovat a pomáhat druhým, tedy k mnohostrannému rozvíjení jejich pozitivních vlastností.

Formy výuky předmětu skupinová interpretace:

Komorní hra (komorní zpěv)

Komorní hra učí žáky vzájemně se vnímat, poslouchat a také se umět přizpůsobit jeden druhému. Na naší škole působí několik komorních souborů různých nástrojových kombinací. Patří sem hra v duu, triu, kvartetu, čtyřruční hra atd. Žákům pěveckého oddělení je určen předmět komorní zpěv.

Smyčcový soubor

Smyčcový soubor je primárně určen žákům smyčcového oddělení, ale podle potřeby se do něj příležitostně zapojují i jiní studenti. V současné době má 10–15 členů a zkouší jednou týdně pod vedením Vojtěcha Mahelky. Zabývá se nácvikem skladeb různých stylových období klasické hudby, ale nevyhýbá se ani jiným žánrům, jako je např. filmová či lidová hudba.

Kytarový soubor

Kytarový soubor je určen žákům vzdělávacího zaměření hra na kytaru a hra na elektrickou kytaru. Zabývá se nácvikem a interpretací skladeb různých stylových období a žánrů a jeho vedoucím je Marek Velemínský.

Soubor KIKS

Soubor je určen převážně žákům oddělení dechových nástrojů. Zabývá se nácvikem a interpretací skladeb různých stylových období a žánrů. Jeho vedoucím je Karel Mezera.

Sborový zpěv

Schopnost zpívat by měla patřit k základnímu vybavení každého dobrého hudebníka, a tak je sborový zpěv vhodným doplňkem jakéhokoliv nástrojového zaměření. Během výuky se žáci seznámí se základními pěveckými dovednostmi, jako jsou intonace, rytmus, tvoření tónu, dechová technika a správná výslovnost. Sbormistryní je Michaela Rybicka.

Interpretační seminář

V interpretačním semináři dostávají žáci možnost poznat důkladněji svůj studovaný nástroj v širších souvislostech a objevují smysl interpretace v kontextu společenském i osobním. Kolektivní forma výuky dává prostor k vzájemné inspiraci a společnému hledání řešení problémů, které k interpretaci patří. Je určen především žákům oddělení klávesových nástrojů. Vedoucím semináře je Jan Steyer.

Sledujte nás na sítích....