Přijímací zkoušky

„… přidejte se k nám!!!“

Přijímací zkoušky se konají každý rok obvykle v květnu. Přesný termín je stanoven na začátku druhého pololetí. Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně složené přijímací zkoušky v závislosti na volných místech ve vybraném oboru. V případě vašeho zájmu se o volných místech můžete informovat v průběhu celého školního roku u vedení školy.

Hudební obor

Kdy

ve dnech ....................2021
vždy od ............ do............. hodin

Kde

ZUŠ Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav
učebna č. ...........

KDO

přijímáme děti ve věku od 5 let do 18 let

Požadavky ke zkoušce: 
  • zpěv lidové písně (nutno připravit dopředu)
  • rytmická zkouška (zopakování vytleskaného rytmu)
  • intonační zkouška (zpěv předehraného tónu či melodie)

Taneční obor

Kdy

ve dnech ....................2021
vždy od ............ do............. hodin

Kde

ZUŠ Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav
učebna č. ...........

KDO

přijímáme děti ve věku od 5 let do 18 let

Požadavky ke zkoušce: 
  • zpěv lidové písně (nutno připravit dopředu)
  • rytmická zkouška (zopakování vytleskaného rytmu)
  • zkouška fyzických předpokladů (rozsahy apod.)

K přijímací zkoušce je vhodné si přinést cvičební úbor.

Výtvarný obor

Kdy

ve dnech ....................2021
vždy od ............ do............. hodin

Kde

ZUŠ Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav
učebna č. ...........

KDO

přijímáme děti ve věku od 6 let do 18 let

Požadavky ke zkoušce: 
  • předložení domácích výtvarných prací (u prostorové tvorby stačí ukázat fotodokumentace v telefonu, tabletu apod.)
  • zhotovení jednoho či více kresebných, případně malířských úkolů na místě
  • motivační pohovor (hlavně u starších uchazečů)

Nutno počítat s tím, že zkouška na výtvarný obor může trvat jednu až dvě hodiny.

Sledujte nás na sítích....