Taneční obor ZUŠ Zbraslav

Taneční obor

O tanečním oboru

„Tanec dělá hudbu viditelnou.“ (George Balanchine)

Taneční umění probouzí smysl pro krásu a harmonii pohybu, rozvíjí nadání dětí a jejich tvůrčí schopnosti. Tanec v dětech podporuje muzikálnost a smysl pro rytmus a má pozitivní vliv na jejich fyzickou kondici a duševní pohodu.

Žáci získávají vzdělání v tanci klasickém, moderním i lidovém. Studium tanečního oboru je prospěšné pro správné držení těla, po konzultaci s fyzioterapeuty může dokonce pomoci napravovat vrozené i získané fyziologické defekty.

Žáci několikrát do roka veřejně vystupují, účastní se soutěží a tanečních přehlídek jak v České republice, tak v zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko). Ti nejnadanější pokračují ve studiu na odborných středních i vysokých tanečních školách a následně své schopnosti uplatňují v profesionálních souborech.

Součástí hodin je živý klavírní doprovod, improvizace, lehká akrobacie a nácvik choreografií. Výši úplaty za vzdělávání a všechny potřebné dokumenty naleznete zde.

Taneční obor je rozdělen do tří základních stupňů:
PTV – PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA (2 ROČNÍKY)

Je určena žákům od pěti let. Formou jednoduchých tanečních her podchycuje zájem o tanec, vytváří návyky správného držení těla, podněcuje tvořivost a rozvíjí rytmické cítění.

Vyučované předměty:

  • taneční průprava
I. Stupeň (7 ročníků)

Vyučované předměty:

  • taneční průprava
  • taneční praxe
  • klasický tanec (dle uvážení pedagoga tanec na špičkách)
  • lidový tanec
  • moderní tanec
II. Stupeň (4 ročníky)

Vyučované předměty:

  • taneční praxe
  • klasický tanec (tanec na špičkách)
  • moderní tanec

Vyučující

Taneční
obor
MgA. Eva Zápotocká, DiS.

vyučující tanečního oboru

eva.zapotocka2@zuszbraslav.cz
Mgr. Eva Zápotocká

vyučující tanečního oboru

eva.zapotocka@zuszbraslav.cz

Úspěchy žáků

Žákyně tanečního oboru byly přijaty na umělecké školy
Žákyně tanečního oboru naší školy ze třídy E. Zápotocké byly přijaty ke studiu na uměleckých školách - Veronika Beranová na Akademii…
starší úspěchy
Sledujte nás na sítích....