Aktuality

13. 12. odpadá hudební nauka
Vážení rodiče, milí žáci, v úterý 13. prosince 2022 z důvodu konání koncertu v Českém muzeu hudby odpadá výuka hudební nauky 5. ročníku (15:55-16:40) a 7. ročníku (16:50-17:35).…
Možnost finanční úlevy rodičům
Vážení rodiče, Magistrát Hl. města Prahy umožnil v letošním školním roce čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným městskými částmi hl. m.…
Naše žákyně byly přijaty ke studiu na konzervatoři
Žákyně tanečního oboru ze třídy p. uč. E. Zápotocké Kateřina Hypšová a Stella Brillantová byly přijaty ke studiu na konzervatoři Taneční centrum Praha.…
Koncert v Klementinu
Srdečně vás zveme na závěrečný koncert žáků, který se koná ve středu 30. listopadu 2022 v 18:30 v pražském Klementinu, Mariánské náměstí 5, Praha…
Koncert v Českém muzeu hudby
Srdečně vás zveme na koncert žáků, který se uskuteční v úterý 13. prosince 2022 v 18:30 hod. v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1.
Zbraslavské Vánoce
Srdečně Vás zveme na předvánoční setkání "Zbraslavské Vánoce", jehož součástí bude koncert pedagogů a žáků naší školy. Akce se koná v sobotu 17. prosince…
Koncert v Městském domě
Srdečně vás zveme na koncert žáků, který se koná v pondělí 16. ledna 2023 v 18:30 hod. v Městském domě, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav.
Vystoupení tanečního oboru
Srdečně vás zveme na vystoupení tanečního oboru, která se konají v úterý 17. ledna 2023 od 16:00 hod. a od 17:15 hod. v Divadle Jana…
zobrazit více

O škole

Naše škola má dlouholetou tradici sahající do roku 1949 a řadí se mezi nejstarší svého druhu v Praze. Už od počátku se snaží neustále rozšiřovat a zdokonalovat své umělecké působení. V současnosti zde vyučuje dvacet kvalifikovaných pedagogů, kteří se věnují více než čtyřem stovkám žáků. Učebny v budově školy jsou standardně vybaveny kvalitními hudebními nástroji i zvukovou technikou, nechybí ani prostorný taneční sál a náležitě zařízená výtvarná třída.

Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách domácích i mezinárodních soutěží, řada absolventů nastoupila profesionální uměleckou dráhu. I přes tyto úspěchy ale hlavní pozornost věnujeme dětem bez profesionálních ambicí a probouzíme v nich kladný vztah k umění. Díky přátelskému prostředí je o studium na naší škole velký zájem již po mnoho generací.

Kromě samotné výuky se škola významným způsobem podílí i na zbraslavském kulturním dění. Pořádá množství koncertů, vystoupení a výstav, k čemuž využívá zejména prostory Městského domu, Divadla Jana Kašky i Zbraslavského zámku. Také se aktivně účastní akcí organizovaných Městskou částí Praha-Zbraslav, jako jsou např. Zbraslavské Vánoce nebo Slavnosti Elišky Přemyslovny. Na jaře se též pravidelně zapojuje do celostátního happeningu ZUŠ Open.

Činnost školy se však neomezuje jen na naši obec. Významnější reprezentativní akce se konají v centru Prahy, například v Českém muzeu hudby, na Konzervatoři Jana Deyla či v Zrcadlové kapli Klementina. ZUŠ Praha-Zbraslav také dlouhodobě spolupracuje s několika spřátelenými mimopražskými i zahraničními uměleckými školami.

Sledujte nás na sítích....