Aktuality

V květnu se uskuteční přijímací zkoušky
Milí rodiče a zájemci o umělecké vzdělávání, ve dnech 13. - 15. května 2024 se konají přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru naší školy,…
Ředitelské volno
Vážení rodiče, milí žáci, na pondělí 6. května a úterý 7. května 2024 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno. V tyto dny veškerá výuka odpadá. Děkujeme…
Zkouška z hudební nauky
Přezkoušení žáků, kteří mají individuální studium hudební nauky, se uskuteční v těchto termínech: 1. - 3. ročník (p. uč. J. Karausová): pondělí 10. 6. 2024 v 17:00…
Naši houslisté uspěli v krajském kole soutěže ZUŠ
V krajském kole soutěže ZUŠ v hře na smyčcové nástroje, které se konalo ve dnech 15. - 17. března 2024 v Hudební škole hl.…
Naši klavíristé uspěli v krajském kole soutěže ZUŠ
V krajském kole soutěže ZUŠ, které se konalo 18. - 23. března 2024 v ZUŠ Taussigova, Praha 8, získala Karolína Klímová ze třídy…
Naši žáci byli přijati ke studiu na konzervatoři
Ke studiu na Pražské konzervatoři pro školní rok 2024/25 byli přijati žáci naší školy Patrik Šimoníček (obor klasický zpěv) ze třídy…
Žákyně tanečního oboru byly přijaty na umělecké školy
Žákyně tanečního oboru naší školy ze třídy E. Zápotocké byly přijaty ke studiu na uměleckých školách - Veronika Beranová na Akademii…
Koncert v Městském domě
Srdečně vás zveme na koncert žáků, který se koná v pondělí 20. května 2024 v 18:30 hod. v Městském domě, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav.
ZUŠ Open
V rámci celostátního happeningu ZUŠ Open se ve čtvrtek 23. května 2024 od 17:00 hod. uskuteční vystoupení naší školy na prostranství před…
Slavnostní koncert k 75. výročí založení školy
Srdečně vás zveme na slavnostní koncert k 75. výročí založení naší základní umělecké školy, který se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2024 v 19 hodin…
Koncert v Českém muzeu hudby
Srdečně vás zveme na koncert žáků, který se uskuteční v úterý 11. června 2024 v 19:00 hod. v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1.
Pěvecký koncert populární hudby
Srdečně vás zveme na pěvecký koncert populární hudby, který se koná ve čtvrtek 13. června 2024 v 18:30 hod. v Divadle Jana Kašky, U Malé…
zobrazit více

O škole

Naše škola má dlouholetou tradici sahající do roku 1949 a řadí se mezi nejstarší svého druhu v Praze. Už od počátku se snaží neustále rozšiřovat a zdokonalovat své umělecké působení. V současnosti zde vyučuje dvacet kvalifikovaných pedagogů, kteří se věnují více než čtyřem stovkám žáků. Učebny v budově školy jsou standardně vybaveny kvalitními hudebními nástroji i zvukovou technikou, nechybí ani prostorný taneční sál a náležitě zařízená výtvarná třída.

Naši žáci se pravidelně umisťují na předních příčkách domácích i mezinárodních soutěží, řada absolventů nastoupila profesionální uměleckou dráhu. I přes tyto úspěchy ale hlavní pozornost věnujeme dětem bez profesionálních ambicí a probouzíme v nich kladný vztah k umění. Díky přátelskému prostředí je o studium na naší škole velký zájem již po mnoho generací.

Kromě samotné výuky se škola významným způsobem podílí i na zbraslavském kulturním dění. Pořádá množství koncertů, vystoupení a výstav, k čemuž využívá zejména prostory Městského domu, Divadla Jana Kašky i Zbraslavského zámku. Také se aktivně účastní akcí organizovaných Městskou částí Praha-Zbraslav, jako jsou např. Zbraslavské Vánoce nebo Slavnosti Elišky Přemyslovny. Na jaře se též pravidelně zapojuje do celostátního happeningu ZUŠ Open.

Činnost školy se však neomezuje jen na naši obec. Významnější reprezentativní akce se konají v centru Prahy, například v Českém muzeu hudby, na Konzervatoři Jana Deyla či v Zrcadlové kapli Klementina. ZUŠ Praha-Zbraslav také dlouhodobě spolupracuje s několika spřátelenými mimopražskými i zahraničními uměleckými školami.

Sledujte nás na sítích....